100 lei reducere!*

fluturas galileo

„Imi place Salon Galileo!”

Regulament pe scurt

1) sa inchirieze o rochie de mireasa de la Salon Galileo, din Sibiu, str. Azilului nr. 2, iar data incheierii contractului sa fie cuprinsa in campanie
2) sa dea „like” ( sau „Imi Place”) si sa distribuie pe pagina proprie de facebook, pagina de facebook „Galileo Film” la adresa: https//www.facebook.com/galileofilm
3) sa dea „like” ( sau „Imi Place”) si sa distribuie pe pagina proprie de facebook, pagina de facebook „Salon Galileo-rochii de mireasa” la adresa: https//www.facebook.com/rochiimireasa.sibiu
4) sa incarce (upload-eze) fotografii cu participantul la campanie in rochie de mireasa pe pagina de facebook „Salon Galileo-rochii de mireasa” la adresa: https//www.facebook.com/rochiimireasa.sibiu,
sau sa eticheteze pagina „Salon Galileo-rochii de mireasa” in fotografiile postate pe pagina proprie de Facebook,
e) sa incarce (upload-eze) fotografii cu participantul la campanie in rochie de mireasa pe pagina de facebook „Galileo Film” la adresa: https//www.facebook.com/galileofilm
sau sa eticheteze pagina „Galileo Film” in fotografiile postate pe pagina proprie de Facebook,

Citeste in continuare tot regulamentul.            „Imi place Salon Galileo!”

Nume campanie: „Imi place Salon Galileo!”
SECTIUNEA 1.
ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE „Imi place Salon Galileo!”

1.1. Campania promotionala „Imi place Salon Galileo!” (“Campania”) este organizata si desfasurata de catre i.i. Dragota
Ioan Galileo, (denumita in continuare „Organizatorul”),  o societate comerciala din Romania, cu sediul social in Sibiu,
str. Azilului, nr. 2, inregistrata la Registrul Comertului cu F32/565/2009, avand Codul Unic de Inregistrare 25487514.
1.2. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial al Campaniei
(“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).
1.3. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania,  pe website-ul
www.galileofilm.ro, pe pagina de facebook: Salon Galileo, de asemenea regulamentul este disponibil, in mod gratuit,
oricarui consumator prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia
la punctul 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

SECTIUNEA 2. ARIA SI OBIECTUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania promotionala este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.
2.2. Prin intermediul Campaniei promotionale, inchirierea oricarei rochii de mireasa(definit in SECTIUNEA 5), Organizatorul
ofera o reducere de maxim 100 lei (conform Sectiuni 7), denumita in continuare “Cadou”.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania se va desfasura in perioada 01 februarie 2017, ora 00:00:00 – 15 decembrie 2017, ora 23:59:59 inclusiv
(denumita in continuare “Perioada Campaniei”).
3.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial, acesta fiind obligatoriu pentru toti
participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial pe parcursul Campaniei, prin
intocmirea de Acte aditionale la prezentul Regulament, urmand ca modificarile sa intre in vigoare de la data autentificarii
Actelor aditionale.
3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si elemente ale Campaniei pe parcursul derularii acesteia,
respectand conditiile de la art.1.3.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica, cu varsta de minim 18 ani, cu domiciliul
sau resedinta in Romania, cu exceptia angajatilor Organizatorului,  a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie,
rude de gradul I).

SECTIUNEA 5. PRODUSE PARTICIPANTE

5.1. Orice rochie de mireasa disponibila pe stoc si oferita spre inchiriere, care se gaseste la Salon Galileo, din Sibiu,
str. Azilului nr. 2,magazin de prezentare al societatii comerciale:  i.i. Dragota  Ioan Galileo, cu sediul social in Sibiu,
str. Azilului, nr. 2, inregistrata la Registrul Comertului cu F32/565/2009, avand Codul Unic de Inregistrare 25487514.
5.5. Rochiile de mireasa noi, indisponibile pentru inchiriat, sau cele comandate nu fac obiectul prezentei campanii.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1. Pentru a putea participa la Campania promotionala, Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa inchirieze o rochie de mireasa de la Salon Galileo, din Sibiu, str. Azilului nr. 2, iar data incheierii contractului sa fie
cuprinsa in campanie
b) sa dea „like” ( sau „Imi Place”) si sa distribuie pe pagina proprie de facebook, pagina de facebook „Galileo Film” la
adresa: https//www.facebook.com/galileofilm
c) sa dea „like” ( sau „Imi Place”) si sa distribuie pe pagina proprie de facebook, pagina de facebook „Salon Galileo-rochii
de mireasa” la adresa: https//www.facebook.com/rochiimireasa.sibiu
d) sa incarce (upload-eze) fotografii cu participantul la campanie in rochie de mireasa pe pagina de facebook „Salon
Galileo-rochii de mireasa” la adresa: https//www.facebook.com/rochiimireasa.sibiu,
sau sa eticheteze pagina „Salon Galileo-rochii de mireasa” in fotografiile postate pe pagina proprie de Facebook,
e) sa incarce (upload-eze) fotografii cu participantul la campanie in rochie de mireasa pe pagina de facebook „Galileo Film”
la adresa: https//www.facebook.com/galileofilm  sau sa eticheteze pagina „Galileo Film” in fotografiile postate pe pagina
proprie de Facebook,

6.2. Completarea contractului de inchiriere cu informatii/date inexistente sau incorecte duce la imposibilitatea validarii
participarii la Campanie, precum si la invalidarea cadoului. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru inscrierea
unor date incorecte sau unor date care apartin altor persoane.
6.3. Participantii au obligatia, sub sanctiunea anularii cadoului, de a pastra fotografiile postate pe durata a cel putin 12 luni
de la data publicarii lor.
6.4. Un Participant poate inscrie in Campanie cate rochii de mireasa doreste, cu conditiia existentei unui contract de
inchiriere valid.

SECTIUNEA 7. DESCRIEREA CADOURILOR OFERITE IN CADRUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

7.1. In cadrul acestei Campanii promotionale se vor acorda fara tragere la sorti, o reducere de 10 lei pentru fiecare
fotografie postata sau etichetata pe pagina de facebook „Salon Galileo-rochii de mireasa” si pe pagina de facebook
„Galileo Film” .
7.2. Valoarea fiecarui cadou in parte acordat participant cu un contract de inchiriere valid este de maxim 100 lei (indiferent
de numarul fotografiilor postate sau etichetate, suma maxima a cadoului este 100 lei)
7.3. Nu exista o limita pentru valoarea totala a cadourilor campaniei, aceste acordanduse pentru toti solicitantii care
beneficiaza de contracte de inchiriere valide si care isi revendica cadoul
7.4. Cadoul se ofera la data achitarii integrale a contractului

SECTIUNEA 8. PROCEDURA DE PREVALIDARE

8.1. Fiecare inscriere in Campanie va fi considerata corecta daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) contractul de inchiriere a rochiei de mireasa de la Salon Galileo, din Sibiu, str. Azilului nr. 2, sa fie valid si  indeplinit
(cadoul se ofera cand se achit contractul integral)
b) inscrierea sa fie efectuata in Perioada Campaniei si in conformitate cu prezentul Regulament Oficial al Campaniei.
c) Clauzele de la SECTIUNEA 6 de mai sus sa fie respectate in proportie de 100%.
8.2. In situatia in care fotografiile (upload-ate) nu sunt lizibile sau nu corespund cerintelor(fotografii neclare, lipsa
participantului in rochia inchiriata, neclar, fotografii indecente sau care nu prezinta explicit obiectul contractului de
inchiriere) organizatorul isi rezerva dreptul de a anula inscrierea.
8.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu lua in considerare inscrieri incomplete si de a nu valida inscrierile ce nu
respecta 100% conditiile regulamentului, indiferent de motivul invocat de catre participant (furt, pierdere, distrugere, etc).

SECTIUNEA 9. PROCEDURA DE VALIDARE SI inmanare CADOURI

9.1. Validarea finala se realizeaza la oferirea cadoului, la momentul achitarii integrale a contractului.
9.2.  Validarea finala si oferirea cadoului se poate face doar daca participantul respecta intru totul criterile de la
Sectiunea 6, precum si prezentarea spre verificare, a cartii de identitate;

SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII

10.1.  Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale nu isi  asuma
raspunderea pentru imposibilitatea participarii datorita unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defectiuni tehnice
ale operatorilor de internet, etc. Prin inscrierea in Campania promotionala, Participantii sunt de acord sa respecte
Regulamentul Oficial,  precum si toate deciziile luate de Organizator si colaboratorii sai in toate aspectele legate de
implementarea acesteia.
10.2.  Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de catre Participanti.
10.3.  Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior
termenelor stabilite in prezentul Regulament Oficial sau ulterior incheierii Campaniei promotionale.
10.4.  Organizatorul Campaniei promotionale si societatile comerciale implicate in organizarea acesteia nu isi asuma
raspunderea pentru:
•     situatiile in care un Participant nu poate accesa website-rilor indicate in prezentul regulament, din motive care nu tin
de functionalitatea paginii, de genul:  conexiune Internet, probleme cu reteaua electrica, erori cauzate de intreruperea
neasteptata a serviciului de hosting al website-ului etc.  sau alte motive independente de Organizator;
•     situatii in care datele completate in contractul de inchiriere contin erori, sunt incomplete si /sau apartin altei persoane.

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

11.1. Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale ale participantilor.
Cadoul oferit are valoare comerciala de maxim 100 lei si prin urmare nu se supune impozitarii  cu retinere la sursa
aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale

SECTIUNEA 12. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

12.1. Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi:
-dreptul la informare (art.12), potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea
operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege;
-dreptul de acces la date (art.13), potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in
mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre
Organizator;
-dreptul de interventie asupra datelor (art.14),  potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la
cerere si in mod gratuit:
a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor
incomplete sau inexacte;
b) transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;
c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate, daca o
asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care
ar putea fi lezat.
-dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17), potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei
prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate,  destinata sa evalueze unele aspecte ale
personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata
exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute de lege
-dreptul de a se adresa justitiei (art.18), potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror
drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de
supraveghere.
La cererea oricarui participant, Organizatorul va asigura exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru
exercitarea acestor drepturi, participantii la campanie vor trimite Organizatorului pe adresa Sibiu, str. Azilului 2, o cerere
intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care
Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
Organizatorul le poate solicita Participantilor ce au beneficiat de cadou din partea Organizatorlui prezentei Campanii,
acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video fotocopia si vocea acestora, in inregistrari
fotografice, video, audio sau de alta natura, realizate in scopuri publicitare in legatura cu Campania.
Participantii nu vor fi obligati sa isi exprime acest acord, acest lucru ramanand la libera lor alegere. In cazul in care
participantii vor dori sa isi exprime acordul in acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaratie scrisa semnata
de acestia
-dreptul de opozitie (art. 15), potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment,
ate interzice sau modifica termenii acestuia.

SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

13.1. Prezenta Campanie promotionala poate inceta inaintea termenului mentionat in Sectiunea 3 numai in cazul aparitiei
unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de
vointa sa, de a continua prezenta Campanie promotionala sau printr-o decizie a Organizatorului, dar numai dupa intocmirea
unui Act aditional la prezentul Regulament, document ce va fi facut public pe website-ul campaniei promotionale
www.galileofilm.ro.

SECTIUNEA 14. LITIGII

14.1. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campania promotionala, acestea vor fi
solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu se vor
adresa pentru solutionare instantelor competente romane in jurisdictia carora se afla Organizatorul. Orice reclamatii sau
sesizari referitoare la Campania promotionala se primesc in scris, la adresa Sibiu, str. Azilului 2, de catre Organizator pana
la data de 30 septembrie 2016 (inclusiv).

SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA

15.1.  Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat,
remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini
obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.
15.2.  Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si
continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada
in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa
comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.
15.3.  In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:
-pierderea bazelor de date care contin inscrierile in Campania promotionala;
-avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a cadourilor;
-tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;
-orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial .
15.4. Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

SECTIUNEA 16. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

16.1.  Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor
prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
16.2.  Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit pe website-ul Campaniei www.galileofilm.ro, sau poate
fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat
la punctul 1.1. din acest Regulament Oficial.

Organizator                            Sibiu
Dragota Ioan Galileo ii                        24 noiembrie 2015

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *